Archive for November, 2018

PSALM DLA KAŻDEGO- Bovska

"Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni…
'